พศจ.ลพบุรี ติดตามประเมินผลวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเเละการพัฒนาวัด เเละได้รับเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมพิษ คณะสงฆ์วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร(ธ),คณะสงฆ์วัดป่าเทพเนรมิตร(ธ) ตั้งโรงทานสงเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอำเภอชัยบาดาล คณะสงฆ์วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร(ธ),คณะสงฆ์วัดป่าเทพเนรมิตร(ธ) ตั้งโรงทานสงเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลโคกสำโรง พศจ.ลพบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาพุทธลพบุรี ถวายความสะดวกคณะสงฆ์ในการฉีควัคซีน COVID-19

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,104