พศจ.ลพบุรี ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานและลู่วิ่งรอบอ่างซับเหล็ก แหล่งน้ำประปาสมเด็จพระนารายณ์(ระยะที่2) พศจ.ลพบุรี ร่วมออกตรวจให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ การจัดพิธีกรรม/กิจกรรมทางศาสนา พศจ.ลพบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พศจ.ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตโบสถ์วัดวังเหนือ อ.บ้านหมี่ เพื่อประกอบการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา พศจ.ลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี มอบของเครื่องอุปโภคบริโภคถวายวัดและช่วยเหลือประชาชน ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,083