พศจ.ลพบุรี ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การแต่งไทย เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พศจ.ลพบุรี ร่วมประชุมโครงการเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์ เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม และเงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2565 พศจ.ลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร เนื่องในโอกาสเข้ากราบนมัสการ พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พศจ.ลพบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้ำหลวงสรงศพ พระอุดมศรีคุณ (บุญเลิศ  อภิปุญโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธรรมยุต)  พศจ.ลพบุรี ร่วมสนองงานคณะสงฆ์พิธีตัดหวายลูกนิมิตและประกอบสังฆกรรมผูกสีมา ณ วัดหนองมนต์น้อย (ธ) อำเภอชัยบาดาล

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 100,193