พศจ.ลพบุรี ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2565 คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี คณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช พศจ.ลพบุรี ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและพระเลขานุการ คณะสงฆ์อำเภอท่าหลวง อำเภอชัยบาดาล และอำเภอลำสนธิ พศจ.ลพบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร 1 วัน พศจ.ลพบุรี ร่วมพิธีเปิด "เทศกาลกระท้อนหวานของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565"

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 157,086