เปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม

image รูปภาพ
เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม “สุธรรมนิมิต” ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537
เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม “สุธรรมนิมิต” ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,136