บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

image รูปภาพ
เสด็จพระราชดำเนิน ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาติ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536 (สูทสีน้ำเงิน) ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
เสด็จพระราชดำเนิน ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาติ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2536 (สูทสีน้ำเงิน)  ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,175