อัตรากำลัง

ข้าราชการ

นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

 

 

                                                                                     

     นางปนัดดา สายคำมี
     นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

    ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

                                                                         

ว่าที่ ร.ต. เกรียงไกร ภาชนะทิพย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

                  

                                                                                                   

      นางสาวบงกช กุศลส่ง        
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวรัชนก ตรีเงิน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

  นางประภารัตน์ เกตุพันธุ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 

นางปราณี บุตรดาวงษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

     
นายศุภรักษ์ เลิศไตรกุล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
  นางวิไลพร ขำมี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นายเอกวัฒน์ นิ่มมา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
  นางสาวเหมือนฝัน มิ่งสกุล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

                                                       

                                                      

นายอารุณ แก้วสาริกา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

   

นายสมชาย แก้วไทย
เจ้าพนักงานศาสนสมบัติชำนาญงาน


 
       

พนักงานจ้างเหมาบริการ

                           

                                         

นางสาวทองคำ ธานี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายพรชัย นุดนา
พนักงานขับรถยนต์
 

นายสุรินทร์ พึ่งจาบ
พนักงานรักษาความปลอดภัย


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,160