พศจ.ลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์จังหวัด และอัญเชิญปฎิทินหลวงพระราชทาน ประจำปี 2564 ถวายแด่่ จจ.,จอ.เมืองลพบุรี

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. น.ส.อังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดสนองงานคณะสงฆ์ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ ครั้งที่ 1/2564 ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ได้อัญเชิญปฎิทินหลวงพระราชทาน ประจำปี 2564 ถวายแด่ พระเทพเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และพระครูสิริจริยาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 32,189