คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ จัดตั้งโรงทานสงเคราะห์ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี, คณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี, วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี, วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ดำเนินการจัดตั้งโรงทานสงเคราะห์ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และจัดพิธีเปิดโรงทานสงเคราะห์ประชาชน ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 191,209