พศจ.ลพบุรี ร่วมตรวจปัสสาวะพระภิกษุ ณ วัดเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการส่งเสริมการตรวจการคณะสงฆ์ ตรวจตราพระภิกษุ สามเณร และส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี (วัดสีขาว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยพระครูภาวนาวราภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ เจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ้านหมี่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจปัสสาวะพระภิกษุ ณ วัดเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการส่งเสริมการตรวจการคณะสงฆ์ ตรวจตราพระภิกษุ สามเณร และส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี (วัดสีขาว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 33รูป ไม่พบสารเสพติด 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,896,987