พศจ.ลพบุรี ร่วมสนองงานคณะสงฆ์ พิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดป่าเทพเนรมิต ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมสนองงานคณะสงฆ์ พิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดป่าเทพเนรมิต ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,896,231