พศจ.ลพบุรี ร่วมประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมประชุมรับนโยบายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,103