พศจ.ลพบุรี ร่วมประชุมโครงการเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์ เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม และเงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมประชุมโครงการเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์ เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม และเงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ซูม (ZOOM)


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,187