พศจ.ลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร เนื่องในโอกาสเข้ากราบนมัสการ พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี

วันที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร เนื่องในโอกาสเข้ากราบนมัสการ พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนวินิตศึกษาฯ ในพระราชูปถัมภ์ (แห่งที่2) ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,072