พศจ.ลพบุรี กราบนมัสการขอพรเจ้าคณะอำเภอหนองม่วง เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี และข้าราชการในสังกัด กราบนมัสการขอพร พระโสภณพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565  ณ วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 100,210