พศจ.ลพบุรี ถวายสำเนาใบประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดห้วยขมิ้น อำเภอเมืองลพบุรี

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดถวายสำเนาใบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดห้วยขมิ้น ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 100,196