พศจ.ลพบุรี เยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโทและชั้นเอก ประจำปี 2564 (วันที่ 3)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. น.ส.อังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี และข้าราชการในสังกัดเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโทและชั้นเอก ประจำปี 2564 ดังนี้

1. คณะสงฆ์มหานิกาย ณ วัดชีป่าสิตาราม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

2. คณะสงฆ์ธรรมยุต ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 83,649