พศจ.ลพบุรี ร่วมประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดซาก ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5  ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดซาก ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมอืงลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,167