พศจ.ลพบุรี ร่วมโครงการเจ้าคณะ ผู้ว่า พบพระ เยี่ยมวัดในอำเภอเมืองลพบุรี วันที่ 1 จำนวน 14 วัด

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี โดย พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี โดย นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมสนองดำริเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โครงการเจ้าคณะ ผู้ว่า พบพระ เยี่ยมวัด โดยเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  ถวายเครื่องบริขาร เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค บูรณาการงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี วันที่ 1 จำนวน 14 วัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,175