คณะสงฆ์วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร(ธ),คณะสงฆ์วัดป่าเทพเนรมิตร(ธ) ตั้งโรงทานสงเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอานันทมหิดล

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะสงฆ์วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร(ธ) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย พระศรีวรคุณ ประธานสงฆ์วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร(ธ) คณะสงฆ์วัดป่าเทพเนรมิตร(ธ) ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย พระครูวรญาณโกศล ผู้รักษาการแทนเจ่้าอาวาสวัดป่าเทพเนรมิตร(ธ) จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี(ธ) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี สนองดำริสมเด็จพระสังฆราช จัดตั้งโรงทานสงเคราะห์ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอานันทมหิดล สู้ภัยโควิด-19 ณ วัดป่าเทพเนรมิตร(ธ) ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 191,216