พศจ.ลพบุรี ถวายคำแนะนำวัดในการการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและถวายคำแนะนำเรื่องการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดบ่อทองวนาราม ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี


image รูปภาพ
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 191,196