พศจ.ลพบุรี ติดตามประเมินผลวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเเละการพัฒนาวัด เเละได้รับเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ.2564  นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลวัดทั่ได้รับเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดเเละการพัฒนาวัด เเละได้รับเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พศ. 2564
1.วัดทะเลวังวัด ตำบลทะเลวังวัง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
2. วัดพุพะเนียง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
3. วัดหินปักใหญ่ ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 
4. วัดสิงหาราม ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
5. วัดคุ้งลาน ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 191,238