คณะสงฆ์วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร(ธ),คณะสงฆ์วัดป่าเทพเนรมิตร(ธ) ตั้งโรงทานสงเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลโคกสำโรง

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. คณะสงฆ์วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร(ธ) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย พระศรีวรคุณ ประธานสงฆ์วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร(ธ) คณะสงฆ์วัดป่าเทพเนรมิตร(ธ) ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย พระครูวรญาณโกศล ผู้รักษาการแทนเจ่้าอาวาสวัดป่าเทพเนรมิตร(ธ) จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี(ธ) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี สนองดำริสมเด็จพระสังฆราช จัดตั้งโรงทานสงเคราะห์ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลโคกสำโรง สู้ภัยโควิด-19 ณ วัดป่าเทพเนรมิตร(ธ) ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 191,187