สำนักงานพระพุทธศาสนาพุทธลพบุรี ถวายความสะดวกคณะสงฆ์ในการฉีควัคซีน COVID-19

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดถวายความสะดวกแก่คณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีทั้งสองฝ่าย (ฝ่ายมหานิกาย,ธรรมยุต) ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,107