ผอ.พศ ร่วมพิธีเปิดโรงทานสงเคราะห์ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี โดย พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดพิธีเปิดโครงการจัดตั้งโรงทานสงเคราะห์ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิต - 19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ณ โรงพยาบาลพัฒนานิคม ตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และลงพื้นที่มอบของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จำนวน 5 แห่ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,182