พศจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรม Workshop สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

วันที่ 22 มกราคม 2566 ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร ภาชนะทิพย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี มอบหมายข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรม Workshop สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ในการจัดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาอาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 21 - 25 มกราคม พ.ศ.2566 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 252,562