พศจ.ลพบุรี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพ และ OTOP ระดับประเทศ

        วันที่ 21 มกราคม 2566  นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพ และ OTOP ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2566 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ณ ห้องประชุมอาคารวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ และผู้ร่วมงาน นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน และเบิกผู้แทนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2565 พระสงฆ์ต้นแบบสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 และผู้สนับสนุนการจัดมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ เข้ารับโล่รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ โดยจังหวัดลพบุรี มี หมู่บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็น หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ประจำปี 2565 ระดับ "ภาค"
          


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 252,470