พศจ.ลพบุรี ร่วมพิธีสมมติสีมา ณ วัดศรีมิ่งมงคลวนาราม ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางปนัดดา สายคำมี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีสมมติสีมา ณ วัดศรีมิ่งมงคลวนาราม ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 252,440