พศจ.ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิการเช่าที่ดิน/อาคาร วัดราชอุทัย(ร้าง),วัดเผือก(ร้าง) ,วัดช้างเผือก(ร้าง) , วัดสะพาน(ร้าง) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางปนัดดา สายคำมี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิการเช่าที่ดิน/อาคาร วัดราชอุทัย (ร้าง),วัดเผือก (ร้าง) ,วัดช้างเผือก (ร้าง) , วัดสะพาน ( ร้าง) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,896,987