พศจ.ลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 ในการศึกษาดูงานด้านการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ สนามกองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และรับชมการสาธิต การปฏิบัติการทางทหารของหน่วยรบพิเศษ ร่วมกับหน่วยบิน ของศูนย์การบินทหารบก อาทิ การกระโดดร่มรูปแบบต่างๆ ทั้งทางยุทธวิธี เพื่อแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูง และทางการกีฬา , การใช้สื่อการแสดงเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี และเทิดทูนสถาบัน ของวงดนตรีกองทัพบก โดยกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา รวมถึงการปฏิบัติการรบพิเศษ ทั้งทางอากาศ ภาคพื้นดิน และการปฏิบัติการทางน้ำ อาทิ กลยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ การช่วยเหลือตัวประกัน การลงสู่ผิวน้ำโดยอากาศยาน การปฏิบัติการโดยตรงต่อที่หมายบนฝั่ง การชิงตัวบุคคลสำคัญ และชมการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ และการสาธิตการยิงปืนใหญ่ ของศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และในการนี้ นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 219,591