พศจ.ลพบุรี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี วันที่ 2 ณ วัดเขาดิน อำเภอพัฒนานิคม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอังสุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการ วันที่ 2 ณ วัดเขาดิน ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 219,642