พศจ.ลพบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ก่อนสอบ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี (ธ) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ก่อนสอบ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี (ธ) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดสิริจันทรนิมิตร (ธ) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธ) เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,895,443