ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และจังหวัดลพบุรี จัดโครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 3 ณ วัดหนองนา อําเภอพัฒนานิคม

วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และจังหวัดลพบุรี โดย สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการธรรมสัญจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ วัดหนองนา ตําบลพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุภกิณฑ์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 219,588