พศจ.ลพบุรี ตรวจออกนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดออกนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ ณ วัดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 219,588