พศจ.ลพบุรี ร่วมประชุมกรรมการขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมประชุมกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,896,231