ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัญเชิญผ้าพระกฐินประทาน สมเด็จพระสังฆราชฯ มาทอดถวายพระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดกลาง(ธ) ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัญเชิญมาทอดถวายพระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดกลาง(ธ) ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในการนี้ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมนี้ น.ส.อังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี  และข้าราชการในสังกัดร่วมสนองงานคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 219,653