พศจ.ลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ตรวจสอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดลานนางฟ้า

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี โดย พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และนางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดลงพื้นที่ตรวจสอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดลานนางฟ้า ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 83,677