พศจ.ลพบุรี นิเทศติดตามประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. น.ส.อังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัด นิเทศติดตามประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วัดสิงห์คูยาง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,116