เสด็จวัดสว่างอารมณ์

image รูปภาพ
วันอังคารที่ 6 มกราคม 2522 เมื่อครั้งเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จพระราชดำเนินมาทรงตัดหวายลูกนิมิต พร้อม ทรงปลูกต้นพิกุลไว้ ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์
วันอังคารที่ 6 มกราคม 2522 เมื่อครั้งเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จพระราชดำเนินมาทรงตัดหวายลูกนิมิต พร้อม ทรงปลูกต้นพิกุลไว้ ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์
วันอังคารที่ 6 มกราคม 2522 เมื่อครั้งเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จพระราชดำเนินมาทรงตัดหวายลูกนิมิต พร้อม ทรงปลูกต้นพิกุลไว้ ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์
วันอังคารที่ 6 มกราคม 2522 เมื่อครั้งเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จพระราชดำเนินมาทรงตัดหวายลูกนิมิต พร้อม ทรงปลูกต้นพิกุลไว้ ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์

ไฟล์เอกสารประกอบ
doc รวมภาพวัดสว่างอารมณ์.doc |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,580,097