โครงสร้างคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี

มหานิกาย

พระเทพเสนาบดี
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี

  

 

     พระภาวนาสมณคุณ
     รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี

 

                                                            

พระภาวนาวชิรมงคล
รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี

 

                  

                                                                   

    พระครูสิริจริยาภรณ์     
เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี

 

พระครูบุญบาลประดิษฐ์
เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล

  พระครูสาธุกิจบริหาร
เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง
 

พระโสภณพัฒนคุณ
เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง

             
     
พระครูโสภณปัญญาวุธ
เจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่
  พระครูภัทรธรรมคุณ
เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
  พระครูสิริธารากร
เจ้าคณะอำเภอลำสนธิ
  พระครูคุณสัม​บัน
เจ้าคณะอำเภอสระโบสถ์
             
                                    

                                               

 

      พระครูอุดมวรรักษ์      
เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง

 

พระครูภัทรปัญญาวุธ
เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง

  พระครูสุวัฒน์จันทโชติ
เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ
 

 

 

ธรรมยุต

พระปัญญาวิสุทธิโมลี
 เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี 

 

                  

                                                                   

    พระกิตติญาณเมธี    
เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี

 

พระครูโสภณธรรมสิริ
เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล

  พระครูวิศาลวรกิจ
เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง-บ้านหมี่
 

พระครูรัตนธรรมธาดา
เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง-ลำสนธิ

             
                       

 

                                         

 

      พระครูวิบูลศีลโสภิต      
เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง-โคกเจริญ-สระโบสถ์

 

 

  พระครูสุวรรณโสภณ
เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,578,288