ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี