ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี