พศจ.ลพบุรี ร่วมสนองงานคณะสงฆ์และปฏิบัติพิธี พิธีลาสิกขาแก่สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดหนองตาแดง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพบุรี มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดร่วมสนองงานคณะสงฆ์และปฏิบัติพิธี พิธีลาสิกขาแก่สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดหนองตาแดง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ซึ่งจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2567 ในวัดจำนวน 5 แห่ง 5 อำเภอ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว รวมทั้งสิ้น จำนวน 396 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,580,097