พศจ.ลพบุรี ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5  จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม วัด ที่พักสงฆ์ ที่ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่อำเภอท่าหลวง จำนวน 5 แห่ง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพบุรี มอบหมายข้าราชการในสังกัดร่วมกับสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5  จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม วัด ที่พักสงฆ์ ที่ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่อำเภอท่าหลวงจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ที่พักสงฆ์ศิริธรรมวนาราม ตำบลซับจำปา , วัดหนองจาน ตำบลซับจำปา ,วัดใหม่ซับราษฎร์บำรุง , วัดซับลำใยสามัคคีธรรม , วัดทรัพย์เจริญ   


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,580,097