งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ 2566

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ขอเชิญชวนเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566 (10 วัน 10 คืน) ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี


image วิดีโอ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 5,580,097