คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี และ พศจ.ลพบุรี จัดพิธีเจริญพุทธมนต์บทสวด “รตนสูตร”

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดพิธีเจริญพุทธมนต์บทสวด “รตนสูตร” เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนชาวไทย ณ พระอุโบสถวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี พระครูภาวนาโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 191,216