คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี จัดตั้งโรงทานสงเคราะห์ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่ 3 อำเภอ

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี โดย พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี โดยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดตั้งโรงทานสงเคราะห์ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยcovid–19 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 ในพื้นที่ 3 อำเภอประกอบด้วย อำเภอโคกเจริญ ณ ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ /อำเภอสระโบสถ์ ณ  โรงพยาบาลอำเภอสระโบสถ์ /อำเภอหนองม่วง ณ โรงพยาบาลอำเภอหนองม่วง ตามพระราชดำริ ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 191,271