พศจ.ลพบุรี สนองงานคณะสงฆ์ พิธีบำเพ็ญกุศลประกอบพิธียกฉัตรขึ้นกางกั้นเหนือพระพุทธปฏิมาประธานประจำอุโบสถวัดพระนางจามเทวี(ธ)

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบำเพ็ญกุศลประกอบพิธียกฉัตรขึ้นกางกั้นเหนือพระพุทธปฏิมาประธานประจำอุโบสถ พิธีพุทธาพิเษกพระพุทธเมตตานาคนาถศาสดา และพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำวัน ณ วัดพระนางจามเทวี(ธ) ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในการนี้ นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมสนองงานคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 140,196