พศจ.ลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ ช่วยเหลือวัดและผู้ประสบอุทกภัยตำบลบ้านกล้วย,บ้านทราย,พุคา อำเภอบ้านหมี่

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี โดย พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือวัดและผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านหมี่ ตามโครงการมอบกำลังใจซับน้ำตา ชาวลพบุรี โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และโครงการเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบกำลังใจ ซับน้ำตาชาวลพบุรี ณ ตำบลบ้านกล้วย,ตำบลบ้านทราย,ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 57,200