คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์ฯฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจาก COVID-19

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี โดย พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช เปิดศูนย์สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ในการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ 1.วัดศรีสุทธาวาส ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  2.วัดดงสวอง ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 191,168