พศจ.ลพบุรี ตรวจออกนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ ครั้งที่ 2

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดออกนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดลำนารายณ์ ณ วัดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 191,267