องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรญาณ วิ. ณ วัดนิคมสามัคคีชัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรญาณ วิ. ณ วัดนิคมสามัคคีชัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูภาวนาปรีชา เป็น พระภาวนาวชิรญาณ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน ในการนี้ ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมสนองงานคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,109