Saturday, Sep 19th

Last update01:17:01 AM GMT

Headlines:
You are here: ข่าวและกิจกรรม จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

title Filter 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด 42
2 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าวสารจากนายกรัฐมนตรีถวายวัดที่จัดโรงทาน 45
3 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าวสารจากนายกรัฐมนตรีถวายวัดที่จัดโรงทาน 41
4 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ 41
5 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี รับมอบข้าวสารจากนายกรัฐมนตรี 41
6 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสำนักงาน 38
7 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมการประชุมอนุกรรมการ ปปช.ลพบุรี 44
8 ผอ.พศ. ตรวจเยี่ยมโครงการผักสวนครัว วัดสู่ชุมชน จังหวัดลพบุรี 34
9 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลวัดร้าง 32
10 คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ร่วมปลูกผักสวนครัว ตามพระราชดำริสมเด็จพระสังฆราช 35