Saturday, Sep 19th

Last update01:17:01 AM GMT

Headlines:
You are here: ข่าวประชาสัมพันธ์ หนึ่งเดียวในประเทศ

หนึ่งเดียวในประเทศ

สำนักศาสนศึกษาวัดโคกกระเทียม สำนักศาสนศึกษาแห่งนี้ น่าจะเป็นหนึ่งเดียวของการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ที่กล่าวเช่นนี้ เนื่องจากท่านเจ้าอาวาสเป็นชาวเวียดนามซึ่งเข้ามาบวชและเล่าเรียนพระบาลีถึงเปรียญเอกแล้วเปิดสำนักรับพระภิกษุสามเณรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเรียนพระบาลีและนักธรรม  ในแต่ละปี สำนักศาสนศึกษาแห่งนี้ จะมีพระภิกษุสามเณรสอบผ่านบาลีและธรรมสนามหลวงเป็นจำนวนมาก ที่มหัศจรรย์ไปกว่านั้น  ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ทั้งชาวเวียดนาม ชาวกัมพูชา ท่านเหล่านั้น ส่วนใหญ่ต้องมาเรียนภาษาไทยตั้งแต่ ก.ไก่ ที่สำคัญที่วัดแห่งนี้ ไม่มีอาคารเรียน  เรียนตามศาลา ตามร่มไม้ ตามกุฎิ  ถ้าท่านเดินเข้าไปในวัดตามวันปกติ แทบจะไม่เห็นพระภิกษุสามเณร  เพราะท่านกำลังเรียนพระบาลีกันอย่างขมักเขม้น  พระมหาสมบัติ เจ้าอาวาสและเจ้าสำนัก เล่าให้ฟังว่า ท่านต้องตื่นมาสอนช่วงตีสี่ทุกวัน  เมื่อสอนเสร็จแล้ว ทำวัตร และออกบิณฑบาต ทำอย่างนี้ ทุกวัน พูดง่ายๆ คือ ไม่ให้พระเณร มีเวลาว่างนั้น  ปรบมือให้เลยครับ

 

 

 

นี่คือห้องเรียน

(ห้องเรียนพระบาลี ชั้น ป.ธ.๖)  แม่ชีน้อยกำลังเรียนกับพระอาจารย์มหาสมบัติด้วย

ห้องเรียนธรรมชาติ ใต้ต้นไม้